Humanitärt arbete – även ideella föreningar kan vara bokföringsskyldiga

Ofta bedrivs humanitärt arbete i form av en ideell förening. En ideell förening får inte bedriva affärsmässig verksamhet som har som avsikt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Däremot får föreningen sälja egna produkter och tjänster som går till verksamheten. Det gör att ibland kan ideella föreningar vara bokföringsskyldiga.

Eftersom reglerna kan vara krångliga kan det vara bra att prata med en expert. Det går att få hjälp från Bokoredo som även kan bistå organisationer och föreningar med bokföring. Ideella föreningar kan behöva göra inkomstdeklaration hos Skatteverket och då behöver den löpande bokföringen vara korrekt. Därför är det bra att be om expert om råd redan vid uppstart för att undvika problem med Skatteverket.

Svårt att veta vad som räknas som näringsverksamhet

Många ideella föreningar arbetar aktivt med att försöka förbättra världen och arbetar humanitärt. Det innebär ofta att ta emot gåvor, sälja varor eller tjänster för att kunna stödja vissa ändamål. Ibland kan det därför vara svårt att skilja på när det bedrivs näringsverksamhet eller inte.

Att läsa på om bokföringsskyldighet för ideella föreningar är en bra start om föreningen vill börja med olika ekonomiska aktiviteter. Ibland kan det även vara bättre att välja en annan form än ideell förening. Exempelvis kan det vara värt att studera om det är bättre med en ekonomisk förening.

Beroende på vilken typ av förening eller verksamhets som bedrivs går det även att få ett organisationsnummer. Det gör det lättare att bedriva olika typer av aktiviteter som stödjer organisationens arbete, både i Sverige och internationellt. Eftersom det finns mycket att tänka på är det värt att prata med en revisor eller expert på bokföring som rör humanitärt arbete och organisationer.