Humanitärt arbete – även ideella föreningar kan vara bokföringsskyldiga

Ofta bedrivs humanitärt arbete i form av en ideell förening. En ideell förening får inte bedriva affärsmässig verksamhet som har som avsikt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Däremot får föreningen sälja egna produkter och tjänster som går till verksamheten. Det gör att ibland kan ideella föreningar vara bokföringsskyldiga. Eftersom reglerna kan vara krångliga kan det … Läs mer