Humanitärt arbete – även ideella föreningar kan vara bokföringsskyldiga

Ofta bedrivs humanitärt arbete i form av en ideell förening. En ideell förening får inte bedriva affärsmässig verksamhet som har som avsikt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Däremot får föreningen sälja egna produkter och tjänster som går till verksamheten. Det gör att ibland kan ideella föreningar vara bokföringsskyldiga. Eftersom reglerna kan vara krångliga kan det … Läs mer

Alla behöver en jurist

Det finns flera roliga historier som alla går ut på att juridik är tråkigt. Vilket är så långt från verkligheten som du kan komma. Tvärtom, det är ett mycket intressant ämne där det finns utrymme för verklig hjärnverksamhet. Lagen är inte alltid solklar med vad den betyder, utan du måste veta hur du ska tyda … Läs mer