Rättvist från början till slut

När du köper något i butiken kanske du inte tänker på var den kommer ifrån. I alla fall var det så tidigare. Dagens konsumenter är ganska medvetna om vad de handlar. Bland annat har uttrycket närodlat blivit populärt. Dels stödjer du det lokala näringslivet, men framför allt minskar du utsläppen. Så ursprunget har betydelse i … Läs mer