Toppenutbildningar inom humanitärt arbete

Är du intresserad av att utbilda dig inom humanitärt arbete? Hjälpa till vid konflikter och stödja människor? Det finns flera högkvalitativa utbildningar som du har nytta av i din karriär inom både humanitärt-och personalarbete – och som ger dig det lilla extra som många arbetsgivare söker. Här får du tips!

Utbildningar inom humanitärt arbete riktar sig mot dig som har intresse av att arbeta i konflikter och göra humanitära insatser både inom och utom Europa. Det handlar om att vara delaktig i att hjälpa människor i humanitära nödsituationer som kan förvärras och bli katastrofala, och frågor runt detta. Om du är intresserad av dessa frågor kan det vara ett bra karriärval. Det finns för mesta arbetstillfällen i konfliktområden där svenska intressen deltar. Det finns många bra utbildningar av olika längd och intensitet, nedanför följer några tips på detta.

Magisterprogram

Om du tänker dig en högre utbildning kan du studera detta vid universitet och högskola. Uppsala Universitet har ett utmärkt magisterprogram i humanitärt arbete. Där får du studera olika sektorer inom humanitärt bistånd och lära dig om metodik i relation till fredsskapande situationer såväl som konfliktsituationer.

Programmets målsättning är att du ska kunna åtaga dig olika projektledande roller inom humanitärt arbete. Du kommer också att kunna vara konfliktanalytiker eller handläggare för både statliga och icke-statliga organisationer och instanser. Du studerar specifika perspektiv inom humanitära fenomen som exempelvis antropologiska, geopolitiska, folkhälsoperspektiv, juridik, etiskt perspektiv och ledningsfrågor. Förmedling av avancerad kunskap inom humanitärt arbete till grupper som ej är insatta eller akademiker inom området i både muntlig och skriftlig form är även detta en del av utbildningen.

Rädda Barnens distansutbildningar

Rädda Barnen har flera grundutbildningar på distans som rör Barnkonventionen och som är riktigt bra. Barns rättigheter styrs av Barnkonventionen och är direkt kopplat till humanitära insatser. Om barn ska kunna bli hjälpta, oavsett deras situation – krig eller inte krig – måste de personer som tar beslut som rör barnen ha kunskap om rättigheterna. Det gäller även de som arbetar med barnen.

Om du är specifikt intresserad av att hjälpa barn till ett bättre liv kan du välja webutbildning hos Rädda Barnen. Du kommer att få studera barnkonventionens artiklar med fokusering på de fyra grundprinciperna. Dessa grundprinciper är riktlinjer i humanitärt arbete med barn. Dessa är läran om skillnaden mellan ett barns perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet, vad en prövning av ”barnets bästa” betyder, insikt i barnrättskommitténs granskning och barnkonventionens juridiska status och sist men inte minst behöver du reflektera över din egen syn på barn och hur du bemöter dem.

Globalportalen

Globalportalen är en spännande webplats som kopplar ihop många vitala delar inom humanitärt arbete och de globala målen, FN:s hållbarhetsagenda. I denna agenda är humanitärt arbete i olika former en betydande del. I Globalportalen kan du få tips om utbildningar, högskolor och kurser inom humanitärt arbete. Du kan välja en väg som leder tull ditt drömjobb, och du kan också hitta fakta om globala frågor. Globalportalen är både en samlingsplats för viktiga frågor och en faktabas för den som vill veta mer.