Jobb inom humanitärt arbete

För den som vill göra karriär inom humanitärt arbete är det första steget ofta att skaffa sig lite kunskap om det. Den här artikeln syftar till att göra just det, d.v.s. att informera dig om vad humanitärt arbete handlar om och vad du kan förvänta dig av ett sådant jobb.

Vad är humanitärt arbete?

Humanitära organisationer strävar efter att erbjuda hjälp utan diskriminering. Även om mycket humanitärt arbete utförs i nödsituationer (tänk på jordbävningar) finns det också projekt för långsiktig utvecklingsverksamhet – byggande av bostäder, brunnar och skolor. Humanitärt arbete beskrivs ofta som baserat på tre huvudpelare: livräddning, livsförändring och livsuppehållande.

Vilka aktörer driver med humanitärt arbete?

De flesta humanitära organisationer är ideella organisationer. Det innebär att de är en självförsörjande organisation. De får sina pengar från privata donationer, bidrag och i vissa fall från statliga medel. Men generellt sett finns det tre typer av aktörer som är verksamma inom det humanitära arbetet: icke-statliga organisationer (NGO:er), som är en del av den humanitära sektorn; internationella organisationer, till exempel FN och andra icke vinstdrivande organisationer. Nedanför hittar du mer information om NGO och internationella organisationer.

Icke-statliga organisationer (NGO:er)

Icke-statliga organisationer är icke-vinstdrivande organisationer som arbetar för särskilda ändamål. De arbetar mot ett gemensamt mål som vanligtvis bygger på humanitära principer. Icke-statliga organisationer har ingen regeringstillhörighet och existerar endast för att tjäna sina egna mål att främja social förändring i världen, ta hand om miljön eller förbättra levnadsvillkoren för vissa grupper i samhället. När det gäller humanitärt bistånd är de mest kända icke-statliga organisationerna förmodligen:

  • Läkare utan gränser (MSF)
  • Internationella Röda korset (RC)
  • Rädda Barnen
  • MS ActionAid

Internationella organisationer

Internationella organisationer är icke-statliga organ med ett specifikt mandat, som grundar sig på lag eller stadgar. Ett exempel är UNHCR – FN:s flyktingkommissariat – som grundades 1950 för att hjälpa flyktingar och andra krigsoffer. Det finns organ som Oxfam International som verkar inom ett brett välgörenhetssyfte medan andra har mer specifika syften.

Vilket arbete finns det inom humanitärt arbete?

Humanitärt arbete kan utföras på alla nivåer, från heltidsarbete till deltid avlönad och ideellt. Det finns många sätt att delta på. Många människor tänker på biståndsarbete som att hjälpa till att bygga upp hem och leverera mat till svältande människor. Det är en del av vad det innebär att vara en humanitär arbetare, men det finns många andra typer av jobb inom området. Här är en lista på några olika jobb:

Humanitär arbetsledare
Arbeta med internationella organisationer eller icke-statliga organisationer för att samordna hjälpinsatserna. Som chef är hen på plats för att och samordna hjälparbetare som tillhandahåller olika tjänster till lokalbefolkningen.

Humanitär samordnare
Denna person samordnar de icke-statliga organisationernas verksamhet när det gäller tillhandahållande av humanitärt bistånd efter en större katastrof eller konfliktsituation. Hen är vanligtvis anställd av FN:s flyktingorgan (UNHCR) och brukar ha minst tio års erfarenhet inom det humanitära området.

Arbetare inom primärvården
Är en nyckelposition som hjälper människor att återhämta sig från fysiska och känslomässiga trauman. Bland annat ger hen stöd till överlevande som ofta är mycket unga eller gamla. Arbetstiteln kan handla om psykiatriker, socialarbetare, dietister och apotekare med flera.

Handläggare för mänskliga rättigheter
Denna person arbetar för att se till att bistånd, skydd och andra grundläggande rättigheter tillhandahålls i enlighet med internationella normer för mänskliga rättigheter. De är också ansvariga för att övervaka humanitära övergrepp som kan uppstå till följd av väpnade konflikter eller naturkatastrofer.