Igor

Igor, 29 år

1987-2010
Födelse och uppväxt
Lissabon, Portugal
2010
Studier
Helsingfors, Finland
2010-2013
Arbete
Madrid, Spanien
2013 –
Arbete
Nyköping, Sverige

”Det har aldrig funnits någon bättre tid i historien än i dag”

 

Åren innan jag flyttade från Portugal levde jag ett aktivt studentliv. Jag sprang mycket och spelade gitarr. Under en tid läste jag klassisk musik på Lissabons nationala konservatorium. Jag har också spelat för ett traditionellt studentband i Portugal, kallat Tuna. Vi hade många spelningar men det blev inte varaktigt eftersom musiken och allt festande kom i vägen för mina studier. Det var en kul tid och minnen från den perioden gör mig glad.

 

Ortopedingengörsutbildningen jag gick var fyra år lång med praktik det sista året. År 2010 fick jag möjlighet att göra jag min avhandling i Helsingfors genom utbytesprogrammet Erasmus. Jag tackade ja direkt. Det var väldigt intressant i Finland; mycket var annorlunda från Portugal. Det är vanligt att dricka mjölk till maten där, vilket är något som förvånade mig. Kan man verkligen göra det?

 

Efter studierna fick jag ett jobberbjudande som ortopedingenjör på ett stort företag som specialiserar sig på ortopedteknik i Madrid. Det var en bra tjänst så jag tog den. Eftersom det finns relativt få ortopedingenjörer i Spanien fick jag möjlighet att resa till bland annat Bilbao och Granada för att träffa patienter. Det var lärorikt att lära mig mer om den spanska kulturen och jag upplever att det har fått mig att växa som person.

 

Det var kärleken som fick mig att slutligen flytta till Sverige. Min dåvarande flickvän arbetade i Portugal när jag var i Spanien, så jag pendlade mycket mellan länderna. För att lösa situationen försökte vi hitta en plats där vi båda kunde arbeta och leva tillsammans. Hon föreslog Sverige och eftersom jag hade positiva erfarenheter av Finland och den nordiska kulturen lät det som ett bra alternativ. Arbetsmöjligheterna för ortopedingenjörer är många i Sverige och jag fick jobb omgående. Men hon blev kvar i Portugal och efter ett långt distansförhållande valde vi att bryta upp.

 

Mina förväntningar var inte så stora när jag kom till Sverige. Jag hoppades att jobbet skulle vara bra och ge mig möjligheten att utvecklas professionellt. Språket var en utmaning som jag såg fram emot att bemästra, men för det mesta tänkte jag bara på hur relationen till min flickvän skulle hålla.

 

Det var lite krångligt för mig när jag anlände till Nyköping. Idealt sett skulle Bolognaprocessen, som är ett utbildningssammarbete inom EU, underlätta min anställning i Sverige. Men det tog ett helt år för mig att få min legitimation som ortopedingenjör. Jag tror att jag måste ha varit den första ortopeden från Portugal och blev därför lite av ett experiment. Nu försöker jag att hjälpa tre portugisiska kollegor, som också ska flytta till Sverige, att få sina legitimationer.

 

För tillfället arbetar jag väldigt mycket. Jag har två jobb, ett inom landstinget och det andra på ett företag. Jag undervisar även i ortopedi online via utbildningsorganisationen Human Study. På fritiden försöker jag hinna med att springa och spela gitarr, men det blir tyvärr inte så ofta som jag hade velat. Mitt löfte när jag fyller 30 år är att jobba mindre.

 

Det finns en föreställning att skandinaver är kyliga, men det tycker inte jag stämmer. Det är svårt att generalisera eftersom det alltid finns undantag. Jag uppskattar att svenskar i allmänhet respekterar folk och att det finns en hög tolerans. Sköterskor kan till exempel ha tatueringar och rosa hår och ändå bemötas med respekt. Svenskar är också duktiga på att ge beröm.

 

I Portugal kände jag aldrig av någon rasism – där var jag en vit man. Men här i Sverige är jag inte lika vit och upplever mig själv vara en migrant. På sätt och vis kan jag därför relatera till andra utlänningar som kanske har upplevt rasism.

 

I Sverige saknar jag närvaron av mystik som kan finnas i latinska länder som Portugal. Här i Sverige upplever jag att saker och ting bara är som ’de är’. Det känns mer praktiskt här. Jag saknar sagor och magi i kulturen, historierna bakom den vardagliga jargongen. Jag tycker att ordet lagom sammanfattar svensk kultur. Det är fantastiskt att lagom finns och det går inte att göra ordet rättvisa på ett annat språk. Portugal har ett liknande ord – saudade – som har med längtan att göra och som i sin tur sammanfattar portugisisk kultur. Många portugisiska visor handlar om den känslan och kan upplevas som deprimerande, men de är också förtrollande.

 

Min sambo som jag träffade här i Sverige har tagit kurser för att lära sig portugisiska. Det är viktigt för både henne och mig att vi lär oss varandras språk för att kunna prata med respektive familjer.

 

Snart kommer jag att flytta till Stockholm för mitt nya jobb som klinikchef på Södersjukhusets avdelning för ortopedi. Där hoppas jag utveckla mina yrkesfärdigheter. Längre fram planerar jag att fortsätta mina studier och ta en master och PhD inom ortopedi. Men just nu har jag det bra i Sverige och prioriterar jobb framför studier. Någon dag kommer jag att flytta tillbaka till Portugal, men i dagsläget har jag ingen tydlig plan.

 

Om migration i det offentliga samtalet

 

Jag är en filantrop som tror att människor är goda och att världen kommer bli bättre. Det har aldrig funnits någon bättre tid i historien än i dag. Vi har det så bra att vi blir överraskade när något negativt händer. Det är därför löpsedlarna ser ut som de gör. Min upplevelse är att det saknas fakta i rapporteringarna; reell fakta som sätter händelserna i sin kontext. Det verkar som att medierna vill uppröra läsarna snarare än att informera. Om medierna hade belyst händelser ur ett bredare perspektiv tror jag att det skulle leda till mer empati för asylsökande. Det kanske också skulle bidra till att människor intresserar sig för orsakerna till varför olika situationer uppkommer, exempelvis vad som driver människor till att begå brott? Jag tror inte att brott har något med etnicitet att göra – utan att det handlar mer om ekonomisk utsatthet. Som jag ser det löper migranter tyvärr en större risk att få det tufft med ekonomin. Regeringen måste ge människor verktygen de behöver för att klara sig. Frågan om arbetsmöjligheter är också viktig att lyfta. Desto fler som får jobb, desto fler kan betala skatt och på så sätt bidra till ett bättre samhälle. Om till exempel processen för att få arbetslegitimationer förenklades skulle migranter komma ut i arbetslivet snabbare.

 

Ta del av allas låtval på MIG Talks spellista

Ta del av Igors låtval nedan

Har du migrerat till Sverige och vill dela din berättelse? Nordiska museet samlar in berättelser på temat migration.

Dela din berättelse här