MIG Talks är en kommunikationssatsning som har genomförts av Migrationsverket för att främja kunskapen om migrationen till Sverige och synliggöra människorna bakom migrationsstatistiken. Genom spridningen av intervjuberättelser med 100 personer som har flyttat till Sverige under perioden 2010-2015 och en tematisk samtalsserie mellan nya invånare och olika samhällsaktörer ville satsningen även bidra till ett nyanserat och inkluderande offentligt samtal. Över tio samarbetspartner deltog i satsningen som startades 2016 och pågick till och med december 2017.

Intervjuberättelserna kommer att publiceras i en bok som ges ut av Nordiska museet förlag under hösten 2018.