Delta i Mig Talks och gör din röst hörd

Wednesday 04 April 2016
mig_2

Din medverkan i MIG Talks och din röst som ny invånare i Sverige är viktig. Genom att delta i satsningen bidrar du till ny kunskap som är betydelsefull för både myndigheter och andra delar av samhället.

Under 2016 kommer totalt 100 människor som har flyttat hit mellan 2010 och 2015 att delta i MIG Talks. Hittills har 21 personer medverkat som har tvingats fly från sitt hemland. Antalet speglar att det är 21 procent av alla nya invånare under de senaste fem åren som har flyttat hit på grund av skyddsbehov.

Nu söker vi dig som har flyttat till nära anhörig i Sverige under de senaste fem åren och vill delta i MIG Talks. Totalt kommer 31 personer att medverka. Antalet speglar att 31 procent av alla nya invånare senaste fem åren flyttade hit för att leva med nära anhörig.

Är du intresserad av att göra din röst hörd och ge din syn på vad som syns och hörs på temat migration? Anmäl dig här.